CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM KHÁCH HÀNG

Khi có bất kỳ thông tin nào của sản phẩm ở trên site của Amall.vn chênh lệch so với thông tin mà gian hàng báo lại với người mua, gian hàng sẽ được coi là đăng thông tin không chính xác. Khi đó người mua có quyền báo cáo lên Amall.vn để chúng tôi tiến hành xử lý sai phạm.  

 

I.   ĐỊNH NGHĨA

1.   Sai giá bán

Sản phẩm của gian hàng được coi là sai giá bán khi:

Giá bán mà gian hàng đăng trên trang www.Amall.vn khác với giá bán thực tế tại cửa hàng thuộc sở hữu của người bán tại một thời điểm nhất định. Các thành viên Amall nắm bắt được các thông tin trên và gửi khiếu nại lên Amall.vn. Ban quản trị Amall.vn nhận được khiếu nại với đầy đủ bằng chứng chứng minh gian hàng đăng sai giá bán và được Ban quản trị Amall.vn kiểm tra lại là chính xác.

Ví dụ: Tại thời điểm người mua xác nhận thanh toán đặt mua sản phẩm, gian hàng thay đổi lại giá bán sản phẩm, buộc người mua phải thanh toán số tiền khác với số tiền mà người mua đã xác nhận thanh toán đặt mua và gây thiệt hại cho người mua.  

 

2.  Sai thông tin sản phẩm

Sản phẩm của gian hàng được coi là sai thông tin khi:

     -   Ảnh chụp sản phẩm đăng trên trang www.Amall.vn khác với sản phẩm thực tế.

     -   Tên sản phẩm đăng trên trang www.Amall.vn khác với tên gọi thực tế của sản phẩm.

     -    Thông số của sản phẩm đăng trên trang www.Amall.vn khác với thông số thực tế của sản phẩm.

     -   Thông tin tình trạng sản phẩm (mới/cũ), xuất xứ sản phcho sản phẩm Trung Quốc, hoặc không được ghi rõ đây là sản phẩm Trung Quốc thì được coi là đăng sai thông tin.  

 

II.   BÁO SAI GIÁ BÁN/ THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mỗi thành viên Amall.vn phát hiện gian hàng đăng sai giá bán và/hoặc sai thông tin sản phẩm đều có quyền báo cáo lên Ban quản trị Amall.vn.    

1.   Trường hợp Người báo chưa thực hiện giao dịch trực tuyến

Quý khách hãy click vào nút sai giá rồi điền nội dung thông báo, hoặc gửi email thông báo tới Amall.vn. Nội dung thông báo và nội dung email phải ghi rõ bằng chứng.  

 

2.  Trường hợp Người báo đã thực hiện giao dịch trực tuyến và có bằng chứng xác thực

Quý khách gửi email tới địa chỉ kiemtrasanpham@gmail.com. Nội dung email phải bao gồm các bằng chứng:    

     -   Tên đăng nhập vào tài khoản của quý khách trên Amall.vn.   

     -   Tên của gian hàng.    

     -   Mã đơn hàng giao dịch trực tuyến.    

     -   Ảnh chụp màn hình đoạn chat qua công cụ Chat Amall.vn hoặc đoạn ghi âm cuộc gọi giữa người báo và gian hàng.

Lưu ý:

     -   Trường hợp người báo đã thực hiện giao dịch trực tuyến nhưng không đưa ra được đầy đủ bằng chứng, Amall.vn sẽ xử lý tương tự trường hợp người báo chưa thực hiện giao dịch trực tuyến.

     -   Nếu quý khách muốn khiếu nại để được hoàn lại số tiền đã thanh toán, vui lòng thực hiện theo các bước trong hướng dẫn dưới đây: https://www.baokim.vn/ho-tro/a/khieu-nai/tao-khieu-nai/  

 

Quý khách hàng vui lòng gửi thông tin đến BQT Amall.vn (Mã đơn hàng và nội dung chi tiết của sai phạm) theo địa chỉ email: Support@Amall.vn. Sau khi xác nhận thông tin là chính xác, BQT Amall.vn sẽ thực hiện một số nội dung sau:

Nhắc nhở, đề nghị gian hàng giao hàng đến khách mua hàng theo đúng giá sản phẩm đã niêm yết. Quý khách hàng vui lòng nhận sản phẩm khi gian hàng thực hiện giao hàng (BQT Amall.vn sẽ thực hiện khóa tính năng mua hàng đối với quý khách hàng không nhận sản phẩm khi gian hàng thực hiện giao hàng. Dù chất lượng sản phẩm đúng theo thông tin đã được gian hàng niêm yết tại Website Amall.vn).

Trên đây là những điều cần biết về Giao hàng – Nhận hàng tại Amall.vn. Chúc bạn sẽ có khoảng thời gian mua sắm vui vẻ tại Amall.vn.