Hướng dẫn cấp giấy đi đường tại Quận Tân Bình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021

Thực hiện Công văn 1594/UBND-NV ngày 23 tháng 8 năm 2021 của UBND quận Tân Bình về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và hướng dẫn thực hiện thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình;

Hướng dẫn cấp giấy đi đường tại Quận 4 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021

Hướng dẫn quy trình đăng ký cấp giấy đi đường tại Quận 10 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021

Hướng dẫn đăng ký Giấy đi đường đối với người lao động tại các đơn vị thuộc ngành GTVT trên địa bàn TPHCM

Hướng dẫn đăng ký giấy đi đường do Sở công thương cấp

Những doanh nghiệp, cá nhân thuộc các đối tượng sau có nhu cầu cấp giấy đi đường, đề nghị đăng ký theo mẫu đính kèm (Đơn đề nghị bằng File PDF và danh sách nhân viên bằng File PDF và File Excel).
– Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lượng thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch;
– Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất, cửa hàng xăng dầu, gas;
– Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ phòng chống dịch COVID-19 (bao gồm tiểu thương chợ truyền thống cung ứng hàng hóa).
Gửi về Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (thông qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp gửi Công an Thành phố, liên hệ ông Vũ Thạch Anh Quân – Chuyên viên Phòng Kinh tế; Số điện thoại: 0909397763, Cơ quan: (028) 54341535; Email: vtaquan.tanbinh@tphcm.gov.vn./.
Phòng Kinh tế./.

Nguồn: https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn

Trả lời

0837.508.805