Hướng dẫn thủ tục cấp giấy đi đường ở TP Thủ Đức

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy đi đường ở TP Thủ Đức

Đơn vị xin cấp giấy cần chuẩn bị bản scan, bản chụp giấy chứng nhận đăng ký DN, hộ kinh doanh; bản scan, bản chụp bảng lương hai tháng 6 và 7 có đóng dấu giáp lai; danh sách chi tiết nhân viên đăng ký cấp giấy đi đường; cung cấp hợp đồng cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm. Đồng thời điền đầy đủ, ký tên, đóng dấu, scan đối với các mẫu trên và gửi năm tài liệu trên về Phòng kinh tế, UBND TP Thủ Đức. Các đầu mối tiếp nhận cụ thể như sau:

Hướng dẫn cấp giấy đi đường tại Quận Tân Bình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021

Hướng dẫn cấp giấy đi đường tại Quận 4 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021

Hướng dẫn quy trình đăng ký cấp giấy đi đường tại Quận 10 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021

Hướng dẫn đăng ký Giấy đi đường đối với người lao động tại các đơn vị thuộc ngành GTVT trên địa bàn TPHCM

Hướng dẫn đăng ký giấy đi đường do Sở công thương cấp

Bà Nguyễn Thị Đỗ Ngân – số điện thoại: 0937.158.555 – nội dung 12-1, 12-2. Địa chỉ email: ntdngan.tpthuduc@tphcm.gov.vn.

Ông Đào Minh Long Hải – số điện thoại: 0936.434.836 – nội dung phụ trách: 12-3, 12-5, 12-6, 12-7. Địa chỉ email: haibinhte2013@gmail.com.

Ông Huỳnh An Bình – số điện thoại: 0983.258.510 – nội dung 12-4 – phụ trách khu vực 1 (quận 2 cũ). Địa chỉ email: huynhnhu.pkt1985@gmail.com.

Bà Lê Thị Kim Điệp – số điện thoại: 0907.886.559 – nội dung 12-4 – phụ trách khu vực 2 (quận 9 cũ). Địa chỉ email: kimdiep1605@gmail.com.

Bà Lê Thị Thu Mạnh – số điện thoại: 0909.586.732 – nội dung 12-4 – phụ trách khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ). Địa chỉ email: ttmanh.tpthuduc@tphcm.gov.vn.

Trả lời

0837.508.805